Palvelun käyttöehdot

versio 21.01.2024

Rajoitettu käyttöoikeus
Kaikenlainen sivuston sisällön jäljentäminen ja muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on sallittu vain palvelun tuottajalta etukäteen saadulla kirjallisella luvalla. Palvelussa käytettyjen kuvien tai logojen kopioiminen tai jakelu ei ole sallittua ilman palvelun tuottajan kirjallista lupaa.

Muutokset ja virheet
Palvelun tuottaja ei takaa sitä, että palvelu on saatavana keskeytyksettä ja virheettömästi, tai että palveluissa tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Tekijänoikeus
Palveluiden sisältämän aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet kuuluvat palvelun tuottajalle.

Vastuunrajoitus
Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin asiakkaalle palvelun käytöstä sattuneista vahingoista.

Palvelussa voi olla linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin internetsivustoihin. Palvelun tuottaja ei vastaa miltään osin ulkopuolisten internetsivustojen sisältöjen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai palveluiden tietoturvasta. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja täysin omalla vastuullaan.

Mikäli sinulla on huomautettavaa tai kysymyksiä, jotka koskevat palvelua, ota yhteyttä sivustolta löytyvin yhteystiedoin.